Tìm lại mật khẩu bị mất bạn vui lòng soạn tin nhắn và chuyển khoản momo số 0964274066 phí DV là 10.000Đ:
DV<khoảng cách>VLPASS1<khoảng cách>TàiKhoản
rồi gửi 0964274066 (phí dịch vụ 10,000đ) để lấy lại mật khẩu.momo 0964274066
Ví dụ: Tài khoản của bạn là jxqy, soạn DV VLPASS1 jxqy rồi gửi tới 0964274066 từ số điện thoại đã đăng ký của tài khoản jxqy.