Hướng Dẫn Tải IOS-Testligh theo 2 bước

Bước 1 : Tải Testlight 23 Phái: Tải App Hồi ứcVL khi đã cài Testflight

** Lưu Ý **

- Sử Dụng Trình Duyệt Safari Để Tải Game

- Sau Khi Tải Xong Sẽ Hiện Game Tại Màn Hình Chính Điện Thoại


Hướng Dẫn Tin Cậy Ứng Dụng